Dành cho khách hàng cá nhân

Để thanh toán đơn hàng mới hay gia hạn dịch vụ, trong nội dung chuyển khoản quý khách chỉ cần điền duy nhất mã đơn hàng hoặc mã hóa đơn được chúng tôi cung cấp: TTHD_XXX (ví dụ TTHD_68799).
VCB
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Số tài khoản: 9722 666 888
Tên tài khoản: HOÀNG MINH SĨ
Chi nhánh: Vietcombank (VCB) - Chi nhánh Hùng Vương
ACB
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Số tài khoản: 12598627
Tên tài khoản: HOÀNG MINH SĨ
Chi nhánh: ACB - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi